Ochrona danych


Ochrona danych na stronie internetowej Eventhere

Ochrona Państwa danych osobowych objęta jest naszą szczególną troską. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w oparciu o ustawowe wytyczne prawne (DSGVO, TKG 2003). W poniższych informacjach dot. ochrony danych osobowych informujemy Państwa n najważniejszych aspektach związanych z przetwarzaniem danych w ramach treści dostępnych na naszej stronie internetowej.

Kontakt z Eventhere i formularz kontaktowy

Nasza strona internetowa nie rejestruje żadnych danych osobowych (jak np. nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail), jeśli nie udostępnili nam Państwo tych danych dobrowolnie (np. poprzez zarejestrowanie się, zapytanie) lub nie wyraziliście stosownej zgody.

Dane uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przekazywane są nam za pośrednictwem naszego własnego serwera poczty mailowej.

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy ogólnie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, przygotowania zamówienia lub zagwarantowania Państwu dostępu do określonych informacji lub ofert. W celu kontaktów handlowych z klientem może okazać się koniecznym zarejestrowanie, przetwarzanie oraz przekazanie Państwa danych osobowych naszym spółkom podległym lub partnerom handlowym, co pozwoli nam wyjść lepiej naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz udoskonalić naszą ofertę usług i produktów bądź też ich wykorzystanie (jedną trzecią Państwa danych osobowych dysponujemy na podstawie zlecenia) w celu informowania Państwa o ofercie i usługach firmy Eventhere, aby lepiej sprostać zadaniom i wymaganiom naszych klientów.

Wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych

Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane osobom trzecim ani też wprowadzone na rynek w inny sposób. Firma Eventhere będzie rejestrować, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe udostępnione przez Państwa online wyłącznie w celu, o jakim zostaliście tu Państwo poinformowani, chyba, że ich zarejestrowanie, przetwarzanie lub wykorzystanie nastąpi w celu bezpośrednio związanym z pierwotnie zamierzonym celem będącym podstawą ich zarejestrowania w związku z koniecznością przygotowania, negocjowania i realizacji umowy, w oparciu o obowiązek prawny, urzędowy lub nakaz sądowy, w celu uzasadnienia lub ochrony praw/ roszczeń wynikających z przepisów prawa lub w celu odrzucenia zarzutów, zapobieżenia nadużyciom lub innym działaniom niezgodnym z prawem, np. rozmyślnym atakom na systemy komputerowe firmy Eventhere w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych.

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych dane związane z komunikacją (np. adres protokołu internetowego) lub dane związane z użytkowaniem (np. dane dot. rozpoczęcia i czasu trwania użytkowania oraz dane dot. rodzaju używanych przez Państwa usług telekomunikacyjnych) generowane są automatycznie dzięki zastosowanym narzędziom technicznym, które mogą umożliwić dostęp do Państwa danych. W przypadku, gdy rejestrowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych związanych z komunikacją i użytkowaniem jest niezbędnie konieczne, podlega ono regulacjom prawnym w zakresie ochrony danych. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej dochodzi sporadycznie do automatycznego gromadzenia danych (a więc nie poprzez ich celowe zarejestrowanie), które nie są przyporządkowane do konkretnej osoby (np. używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego; nazwy domeny strony internetowej, z której pochodzą; ilości odwiedzin strony; przeciętnego czasu odwiedzin strony; otwierane strony). Korzystamy z powyższych informacji w celu zweryfikowania atrakcyjności naszej strony internetowej oraz zwiększenia jej wydajności i ulepszenia treści. Treści dostępne na stronie internetowej Eventher zawierają linki do innych stron internetowych. Eventhere nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych lub treści innych stron internetowych.

Zgoda i prawo do odwołania zgody

W przypadku, gdy konieczna jest Państwa zgoda na przetwarzanie Państw danych osobowych, przetwarzamy dane dopiero po jej uzyskaniu.

Zasadniczo nie przetwarzamy danych osób małoletnich i nie mamy do tego uprawnień. Poprzez złożenie odpowiedniej zgody potwierdzacie Państwo, że ukończyliście 14 lat lub że zgoda została przedłożona przez Waszego opiekuna prawnego.

Możecie Państwo odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie korzystając z adresu email office@eventhere.at. W tym wypadku Państwa dane zostają zanonimizowane i w takiej postaci są wykorzystywane dalej wyłącznie do celów statystycznych bez powiązania ich z konkretną osobą. Odwołanie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie narusza przepisów prawnych związanych z ich przetwarzaniem, jakie miało miejsce w okresie od momentu wyrażenia zgody do momentu jej odwołania.

Bezpieczeństwo danych

Pan Rene Humer i firma Eventhere stosują odpowiednie systemy zabezpieczeń Państwa danych osobowych od strony technicznej i organizacyjnej mające na celu ich ochronę przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą lub zniszczeniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Nieustannie czuwamy nad odpowiednim technicznym usprawnieniem narzędzi i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych.

Obsługa strony internetowej przez naszą agencję agoradesign KG

Obsługę naszej strony internetowej i naszego sklepu internetowego zlecamy Agencji agordadesign KG [spółka komandytowa], która w trakcie realizacji powierzonego jej zadania może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeśli dane te będą niezbędne do wykonania danej usługi. Agencja zobowiązała się w stosunku do nas do przestrzegania obowiązujących wytycznych prawnych w zakresie ochrony danych. Zawarliśmy stosowne umowy o administrowanie danych w oparciu o rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (niem. DSGVO). Szczegółowe informacje na temat naszych administratorów danych znajdziecie Państwo pod linkiem office@eventhere.at.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies – tzw. „ciasteczek”. Chodzi tu o niewielkie pliki tekstowe, które z pomocą wyszukiwarki pozostają w pamięci Państwa urządzenia końcowego. Pliki te nie wyrządzają żadnej szkody.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby tworzyć naszą ofertę w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. Niektóre z plików cookies zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym i pozostają w pamięci urządzenia do momentu usunięcia ich przez Państwa. Umożliwia to nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach strony. Jeśli nie życzą sobie tego Państwo, możliwe jest ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby każdorazowo informowała Państwa o zastosowaniu plików cookies i pytała Państwa o zgodę na dostęp w każdym przypadku.

Dezaktywacji „ciasteczek“ może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Państwa prawa

Przysługują Państwu prawa do uzyskania informacji, sprostowania, usuwania, ograniczenia dostępu, przenoszenia danych, odwołania zgody lub odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Waszych danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa w tym zakresie lub godzi w Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych lub narusza je w jakikolwiek inny sposób, macie Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru danych osobowych. W Niemczech jest to Urząd Ochrony Danych

Kontakt z nami

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie naszych wytycznych dot. ochrony danych lub gromadzenia przez nas danych osobowych, zapraszamy do kontaktu:

Pan Rene Humer
Mobil: +43 676 3145306
E-Mail:
office@eventhere.at


Copyright © 2018 Eventhere Industrial Services GmbH